Zink, de bescherming tegen roest!
Vorige slide
Volgende slide

Vragen over verzinken

Constructieve tips

Op deze pagina vindt u nuttige tips die u kunt gebruiken bij het construeren van de te verzinken materialen. Ook informatie die u kunt gebruiken voor een verzinkopdracht. Nog meer informatie staat op de website van Zink Info Benelux.

Klik op de items hieronder voor een uitgebreide beschrijving.

Algemeen

Alle thermische verzinkerijen in Nederland werken volgens norm NEN-EN-ISO 1461, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut, 1999. In deze norm staat dat de verzinkerij en de opdrachtgever elkaar de nodige informatie moeten verstrekken over de te verzinken voorwerpen.

Norm NEN-EN-ISO 1461 stelt in bijlage C: `Het ontwerp van de voorwerpen die thermisch moeten worden verzinkt moet geschikt zijn voor dit proces. De opdrachtgever zou de verzinkerij om advies moeten vragen, voordat hij een voorwerp ontwerpt of maakt, dat vervolgens thermisch moet worden verzinkt, omdat het noodzakelijk kan zijn de constructie van het voorwerp aan te passen voor dit proces’.

Als ontwerper of constructeur dient u rekening te houden met diverse zaken, zoals:

 • staalsamenstelling en staaloppervlak;
 • lasverbindingen;
 • mogelijke vervorming van voorwerpen en samengestelde constructies door spanningen;
 • doorstroming van het vloeibare zink bij holle profielen;

FPC certificering en CE-markering van staalconstructies


Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Een bouwproduct mag namelijk niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus en tekenbureaus.

NEN-EN 1090-1, -2 en -3 zijn normen voor dragende staal- en aluminiumconstructies als basis voor CE-markering. In deel 1 wordt het gehele proces van CE-markering omschreven, in deel 2 en 3 worden de technische eisen gegeven voor respectievelijk staalconstructies en aluminium constructies.

Toepassen van de EN 1090-1 wordt een wettelijke verplichting en daaraan niet voldoen betekent het plegen van een economisch delict. Voor de EN 1090-2 en -3 geldt dit niet. EN 1090-2 en -3 zijn alleen van toepassing als dit in een overeenkomst is
vastgelegd. Met de opdrachtgever moeten we afspraken maken en alles vastleggen over de voorbewerking (b.v. stralen), de te boren ontluchtingsgaten, eventueel oogjes aanlassen, de traceerbaarheid(!) en eventuele toleranties. De eigen lasser van de oppervlaktebehandelaar mag niets meer, want hij valt niet onder de verantwoordelijkheid van de lascoördinator van de constructeur en is daarmee dus niet bevoegd! Na deze communicatie met de klant moeten wij wachten op respons. Een extra gat is namelijk een deel van het constructiedossier en dat maakt deel uit van de CE-markering.

Het feit dat wij ISO gecertificeerd zijn en lid zijn van Zink Info Benelux is voor u een waarborg dat u uw materiaal laat verzinken bij een goedgekeurde toeleverancier.

Voorbereiding

Download onderstaande handige PDF met een overzicht van tips ter voorbereiding van het thermisch verzinken.

Download of bekijk PDF met tips.

 

Staalsamenstalling

Wij krijgen vaak vragen over de aanwezigheid van doffe plekken in het verzinkte materiaal. Dit komt doordat staal in principe niet-homogeen is van samenstelling. Er zijn grote verschillen tussen bijvoorbeeld warm- en koudgewalste materialen, die wèl of juist nìet met silicium zijn gekalmeerd. De reactie tussen het zink en staal kan heftig verlopen door de verschillende componenten in het moedermateriaal. Dit heeft tot gevolg dat na het verzinken het uiterlijk van de zinklaag op sommige plaatsen zilvergrijs is, terwijl op andere plaatsen de zinklaag doorlegeert, waardoor een zink-ijzerlegering met een totaal andere kristalstructuur te zien is. Hierdoor kan een dof grijs uiterlijk en/of grillige structuur ontstaan, vaak met een hogere laagdikte van zink. Een nadeel van dergelijke zinklagen is, dat ze soms extra bros zijn, met aan het oppervlak een open structuur. Voor de corrosiewering is dat niet van direct belang, maar bij verdere bewerkingen vaak wel.

Maatregelen voor het voorkomen van dikke doorgelegeerde zinklagen:

 • Bij het bestellen van staal vermelden dat de materialen moeten worden verzinkt.
 • De voorkeur van een siliciumgehalte van 0,12% en < 0,23%.
 • Fosforpercentage bij voorkeur niet hoger dan 0,045%.
 • Bij een siliciumgehalte < 0,03% dient de verhouding silicium en fosfor
  Si + 2,5 x P < 0,09% te zijn.
 • Koolstofgehalte lager 0,30%.

N.B. Naast de hierboven genoemde elementen kunnen incidenteel nog andere elementen, zoals aluminium, zwavel, mangaan, e.d. in bepaalde combinaties invloed hebben op de structuur van de zinklaag. 

Voorbewerkingen verzinkenTijdens de bewerking bij het constructiebedrijf is het van belang rekening te houden met het feit dat het verzinkt wordt en eventueel daarna moet worden gecoat. Bij bewerkingen als zagen, knippen, ponsen en boren dienen achteraf bramen te worden verwijderd en scherpe kanten te worden afgerond.
N.B. Bij het knippen en ponsen van dikkere materialen kan een braam ontstaan in het midden van de snijkant.

Op de afbeelding hiernaast ziet u aan de linkerkant een koker met een braam en rechts een koker die is afgebraamd.

Bij autogeensnijden, plasmasnijden of lasersnijden is belangrijk om – naast het afronden van de randen – de snijkant in zijn geheel na te slijpen of te stralen met het doel de oxidehuid op de snijkant te verwijderen. Hierdoor wordt voorkomen dat tijdens het verzinken een dunnere (soms minder goed hechtende) zinklaag zal ontstaan ten opzichte van de overige vlakken.

OpeningenOm tijdens het verzinkproces de opwaartse kracht tijdens het dompelen te verkleinen, is het noodzakelijk openingen in onderdelen en constructies aan te brengen. Mede hierdoor wordt de veiligheid optimaal gewaarborgd en kan het visuele uiterlijk van de zinklaag beter worden beheerst. De plaats van de openingen hangt onder meer af van de toegepaste profielen en de vorm van de onderdelen of de constructie. Vooral bij het gebruik van buis- en/of kokerprofielen is de grootte van de openingen essentieel voor een goede procesgang.

In de tabel hiernaast ziet u de minimale grootte van openingen die kan worden toegepast.

Logistiek

Indien u rekening houdt met onderstaande tips, helpt dat een spoedige verwerking van uw opdracht.

 • Het gesorteerd aanleveren van onderdelen, met een duidelijke opgave van aantallen op de opdrachtbon of paklijst. Graag ook de bijgeleverde emballage opgeven.
 • Zorg ervoor dat het materiaal bij voorkeur met een vorkheftruck is te verplaatsen.
 • Graag vooraf overleg met ons, zeker als bij het aanleveren van één partij materiaal zit voor diverse opdrachten.
 • Als het te verzinken materiaal moet worden gecoat, lever het dan gesorteerd op kleur aan. Maak ook een duidelijke afspraak over wie het materiaal coating gereed maakt.
 • Indien een inspectie/NEN-afname moet worden verricht, dient dit bij de opdracht te worden vermeld.
 • Spreek met ons een levertijd af. Leg vast wie het transport verzorgt: wij of uzelf. Indien een speciale verpakking gewenst is om beschadigingen van het behandelde materiaal te voorkomen, graag vroegtijdig mededelen aan ons en/of transporteur.

Wij kunnen het transport voor u regelen. Snel, voordelig en vakkundig. Onze transporteur beschikt over voldoende hulpmateriaal voor een goede belading. Uiteraard kunt u de te verzinken materialen ook zelf bij ons komen afleveren. De vers gezette koffie staat voor u klaar!

VerzinkbakOns verzinkbad heeft een afmeting van 4500 x 1200 x 2000 mm (L x B x D).

Langere materialen kunnen middels de “Double Dip-methode” worden verzinkt. Indien dit vanwege het grote formaat van de materialen niet mogelijk is, kunnen we het voor u elders laten verzinken door de goede samenwerking met andere partijen.

Wanneer u verzinkt materiaal opslaat, adviseren wij u onderstaande richtlijnen te volgen teneinde de verzinkte materialen in goede staat te houden.

 • Verzinkt staal nooit op de grond leggen, maar altijd op (zuurvrije) houten balken of stalen (verzinkte) balken. Op die manier is er een optimale luchtcirculatie.
 • Voor het bundelen altijd verzinkt band, draad of kunststofband gebruiken.
 • Stapel geen verzinkte platte delen en/of platte vlakken van onderdelen en platen in de buitenlucht dicht op elkaar zonder overtuigd te zijn van voldoende luchtcirculatie. Dat voorkomt witte roest (zinkoxidatieproducten).
 • Leg UNP-balken en hoekstaal bij buitenopslag met de rug naar boven om te voorkomen dat er water in en tussen de profielen blijft staan.
 • Bij buitenopslag: leg bundels en stapels iets op afschot, zodat het regenwater kan aflopen.
 • Zet verzinkt werk nooit vlak naast roestige onderdelen. En sla geen verzinkte onderdelen op in roestende stalen kratten en vaten. In beide gevallen kunnen bruine roestvlekken ontstaan door roestwater.

Industrieel verzinken

Bekijk hier enkele voorbeelden van industrieel verzinkwerk.
Lees verder >>

Waarom verzinken

Het verzinken van staal beschermt het materiaal langdurig tegen roest.
Lees verder >>

Verzinken voor dummies

Bekijk hier hoe het verzinken bij Verzinkerij West Brabant in zijn werk gaat.
Bekijk het filmpje >>