Zink, de bescherming tegen roest!
Vorige slide
Volgende slide

Vragen over verzinken

Beleidsverklaring

De directie van Verzinkerij West Brabant b.v. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. Het VGM beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. En negatieve effecten op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen, zodat de Veiligheid, Gezondheid en het Milieu voor al onze werknemers, tijdelijke werknemers en bezoekers is gewaarborgd en zij niet zullen worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

Gezorgd wordt dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van VGM.

De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid.

Oudenbosch, januari 2022.

Over de verzinkerij

Verzinkerij West Brabant is reeds opgericht in 1968 en staat al die tijd voor puur vakmanschap. 
Lees verder >>

Waarom verzinken

Het verzinken van staal beschermt het materiaal langdurig tegen roest.
Lees verder >>

50 JAAR IN 10 MINUTEN

In 2018 bestond Verzinkerij West Brabant 50 jaar. Bekijk hier de mooie historie.
Bekijk het filmpje >>