Zink, de bescherming tegen roest!
Previous slide
Next slide

Vragen over verzinken

ZEKER ZINK – Leve de dialoog!

Zinkinfo Benelux, de overkoepelende brancheorganisatie van de thermische verzinkers start dit najaar met een brede campagne bij architecten, ingenieursbureaus, overheden, staalbouwers en producenten van serieproducten in staal. Doel is het bekendmaken van een innovatief classificatiesysteem voor discontinu thermisch verzinken. Naar aanleiding van een aantal rondetafelgesprekken met de voornaamste stakeholders is immers gebleken dat onze sector dringend toe is aan een nieuwe marktbenadering waarbij proactieve communicatie centraal staat.

Classificatiesysteem

Zinkinfo heeft een classificatiesysteem opgezet dat als tool zal ingezet worden om de dialoog tussen de verschillende marktpartijen en de verzinkers te stimuleren. Basis van de classificering blijft de EN-ISO 1461, de huidige norm voor discontinu thermisch verzinken. We maken onderscheid tussen enerzijds Klasse F, wat staat voor Functioneel verzinken, en anderzijds Klasse E, Esthetisch Verzinken. De EN ISO 1461 beschouwt esthetische of decoratieve overwegingen van secundair belang. Maar bepaalde toepassingen/klanten eisen een hoge visuele afwerkingsgraad. Om aan het verwachtingspatroon van dergelijke klanten te kunnen voldoen is het van essentieel belang om vooraf met elkaar goede afspraken te maken op het vlak van esthetische afwerking. Klasse E moet hierop een antwoord bieden.

Daarnaast is er ook een lijst met opties die klant-specifiek kan worden toegepast.

Hieronder een tabel met de inhoudelijke invulling van de beide klassen.

KLASSE F

KLASSE E

Beschrijving van de functionele eisen gesteld aan de corrosiewerende werking van de aangebrachte zinklaag volgens EN ISO 1461

Gehele constructie wordt ontdaan van scherpe punten, zinkasresten en oneffenheden

Beschrijving van de constructieve eisen zoals bepaald in EN 14713-1 en 2 (Checklist Goed en Veilig Verzinken)

Droge opslag (o.a. tegen witroest)

EN ISO 1461 definieert geen esthetische eisen

Onverzinkte plekken ook esthetisch behandelen

de zinksmelt bestaat minimaal uit 98% zuiver zink

Nabewerking zichtzijdes voor gladder oppervlak

 

Optioneel: op vraag van de klant, verpakken om witroest te vermijden

Klasse E wordt als één ondeelbaar pakket aangeboden, maar het spreekt vanzelf dat elk van de punten die onder Klasse E vallen, ook als individuele optie kan worden overeengekomen met de klant.

ZEKER ZINK is veel meer dan een marketingcampagne, het is een commitment van alle verzinkers aangesloten bij Zinkinfo (ruim 90% van alle verzinkers in de Benelux) om met behulp van het classificatiesysteem de dialoog tussen (eind)klant en verzinker te stimuleren. Einddoel is voor elk project een eindresultaat te leveren dat aansluit bij het verwachtingspatroon van de opdrachtgever.

Over de verzinkerij

Verzinkerij West Brabant is reeds opgericht in 1968 en staat al die tijd voor puur vakmanschap. 
Lees verder >>

Waarom verzinken

Het verzinken van staal beschermt het materiaal langdurig tegen roest.
Lees verder >>